Управление на автоматична подготовка на течни суровини за производство

Напълно автоматизирана система за подготовка на течни суровини за работата на две производствени линии. Системата предлага абсолютно автоматизирано дозиране на необходимите суровини по зададена рецепта, миксирането им до постигане на необходимото за влагане в производството състояние, дистрибуция (транспорт) до буферни танкове на двете производствени линии. Поддържа необходимите минимални нива в осем буферни танка, с цел обезпечаване на непрекъснат производствен процес. Позволява напълно автоматичен или ръчен работен режим. Управлението се осъществява от две напълно независими отдалечени операторски компютърни станции (SCADA). Позволява архивиране на всички важни за процеса данни, както и на използваните до момента суровини. Следи се състоянието и изправността на всеки един изпълнителен компонент, като в случай на отчетена неизправност се активират алармени съобщения. Алармените съобщения също се архивират с точен час и дата с цел по-лесен анализ и отстраняване на неизправностите. Системата позволява преминаване и продължаване на ръчен режим в случай на аварирал компонент, с цел постигане на непрекъснат производствен процес до отстраняване на аварията. В автоматичен работен режим системата не изисква никаква операторска намеса след задаването на необходимите параметри на процеса. Изградена е на базата на съвременен промишлен логически контролер, разпределена периферия и два бр. SCADA системи. Връзката между контролера и SCADA-та е на база Ethernet протокол, което обезпечава висока скорост на обмен на данни (100 Mbit/s). Връзката с разпределената периферия е на база PROFINET протокол.


Адрес


Електросвят Плюс ЕООД
Седалище: ул. Борис I, No:10 гр. Своге, обл. София
База София: ул. Промишлена, бл. 426 кв. Овча Купел 1 гр. София

Email,WEB


mail@automation-bg.com
www.automation-bg.com

Телефон


GSM: +359 988 360 600
GSM: +359 887 298 381