Управление на две линии за дистрибуция на прахообразни продукти

Напълно автоматизирана система за транспорт и дистрибуция на прахообразни продукти, произведени от две производствени линии към седем бр. силози за готова продукция. Системата предлага абсолютно автоматизирано разпределение и транспорт на продукцията на двете линии към зададени от оператор силози за готова продукция. Позволява напълно автоматичен или ръчен работен режим. Управлението се осъществява от две напълно независими отдалечени операторски компютърни станции (SCADA) плюс един локален сензорен 10.4'' дисплей. Позволява архивиране на всички важни за процеса данни, както и на депозираното в танковете количество продукт. Следи за поддържане на необходимите нива продукт в силозите с цел осигуряване на непрекъснат производствен процес. Следи се състоянието и изправността на всеки един изпълнителен компонент, като в случай на отчетена неизправност се активират алармени съобщения. Алармените съобщения също се архивират с точен час и дата с цел по-лесен анализ и отстраняване на неизправностите. Системата позволява преминаване и продължаване на ръчен режим в случай на аварирал компонент, с цел постигане на непрекъснат производствен процес до отстраняване на аварията. В автоматичен работен режим системата не изисква никаква операторска намеса след задаването на необходимите параметри на процеса.Изградена е на базата на съвременен промишлен логически контролер, два бр. SCADA системи и локален 10.4'' цветен TFT сензорен дисплей. Връзката между контролера, SCADA-та и дисплея е на база Ethernet протокол, което обезпечава висока скорост на обмен на данни (100 Mbit/s).

Адрес


Електросвят Плюс ЕООД
Седалище: ул. Борис I, No:10 гр. Своге, обл. София
База София: ул. Промишлена, бл. 426 кв. Овча Купел 1 гр. София

Email,WEB


mail@automation-bg.com
www.automation-bg.com

Телефон


GSM: +359 988 360 600
GSM: +359 887 298 381