Напълно автоматизирано управление на четири автоклава за стерилизиране на консерви

За наш клиент, производител на консерви проектирахме и изработихме напълно автоматизирана система за управление на четири автоклава за стерилизиране на консерви. Системата управлява независимо процеса на стерилизация на четири автоклава за стерилизиране на консерви. Управлението осъществява контрол и регулиране на основните при стерилизация величини – температура и налягане. Стерилизацията може да се раздели на няколко подпроцеса – подгряване до необходимите параметри на процеса (температура и налягане), същинска стерилизация за определено от рецептата време с поддържане на параметрите (температура и налягане) и последващо охлаждане на продукта, отново с поддържане на параметрите по рецепта (температура и налягане). Параметрите на процеса могат да се избират независимо за всеки отделен автоклав от рецептурна книга. Във всяка една рецепта могат да бъдат зададени началните и крайни величини за всеки отделен процес, като системата сама изчислява и регулира параметрите по време на процеса. По време на процеса се възпроизвежда звукова и светлинна сигнализация и текстови съобщения, обозначаваща стартирането и завършването на отделните подпроцеси, както и светлинна сигнализация, звукови и текстови съобщения за възникналите алармени съобщения. Интерфейсът с машината се осъществява посредством голям 10'' TFT сензорен дисплей, като от него могат да се избират рецептите, по които работи всеки един автоклав, да се въвеждат нови рецепти, да се задават параметрите на PID-регулаторите на процесите, да се управляват изпълнителните механизми в ръчен режим с цел тест и настройка. С въвеждането в експлоатация на системата драстично се улесни работата на операторите, управляващи до момента процеса, както и се сведе до нула възможността от човешка грешка по време на цялата стерилизация. Като следствие – винаги качествен продукт на изхода на процеса и значително облекчен трудов процес, както и реализиране на икономии от ел. енергия и охлаждаща вода.


Адрес


Електросвят Плюс ЕООД
Седалище: ул. Борис I, No:10 гр. Своге, обл. София
База София: ул. Промишлена, бл. 426 кв. Овча Купел 1 гр. София

Email,WEB


mail@automation-bg.com
www.automation-bg.com

Телефон


GSM: +359 988 360 600
GSM: +359 887 298 381