Прецизна везна за контрол на теглото на готова продукция

Прецизен и високоточен автоматичен модул за контрол на теглото, изцяло изработен от фирма Електросвят плюс ЕООД. Модулът позволява контрол на теглото на изходящата продукция в случаите, когато е необходимо прецизно измерване и контрол на теглото на изключително леки детайли и стандартните лентови везни не се справят с тази задача. Модулът измерва последователно теглото на всеки един произведен детайл, сравнява полученото тегло със зададените граници и в зависимост от получения резултат сортира продуктите в два отделни улея - "Годен" и "Брак". Отделно от измерването и сортирането, софтуерна функция дава възможност да се извикват алармени съобщения и сигнали в случаите, когато количеството брак в продукцията надвиши определена, предварително зададена процентна стойност. Възможни са два режима на работа - работа с оператор, депозиращ детайлите и автоматична работа директно с линията за производство на детайлите.

По-важни техически параметри на машината:

*Диапазон на измерване - 5гр. - 50гр.;

*стойност на едно деление - 0.1 гр.;

*грешка на измерване - по-малкa от 3 деления;

*скорост на измерване - макс. 3сек/бр. (около 15- 20 бр. в минута).


Адрес


Електросвят Плюс ЕООД
Седалище: ул. Борис I, No:10 гр. Своге, обл. София
База София: ул. Промишлена, бл. 426 кв. Овча Купел 1 гр. София

Email,WEB


mail@automation-bg.com
www.automation-bg.com

Телефон


GSM: +359 988 360 600
GSM: +359 887 298 381