Електросвят Плюс

Индустриална автоматизация и сервиз

За нас

Фирма Електросвят Плюс ЕООД е създадена в началото на 2014 г. с основна дейност разработка, проектиране и внедряване на системи за автоматизация на производството. Целта ни е да предложим на българските производители автоматизиране на производствените процеси на приемливи за България цени, без да се допуска компромис с качеството на изработка. Работим с качествени материали и използваме средства за автоматика на доказали се производители като SIEMENS, VIPA, OMRON, Mitsubishi. Следим с особен интерес и навлизането на нискобюджетни средства за автоматизация, тъй като чрез тях можем да предложим на клиента добри, ценово-ориентирани решения с изненадващо качество. Интересуваме се от последните новости и постижения в областта на автоматизацията, за да дадем най-добрите решения за всеки един проект или идея на нашите клиенти.

Поради дългогодишния опит на нашите специалисти в различни сфери на промишлеността, можем да предложим на клиентите ни цялостно изграждане на проекти в областта на автоматизацията, консултации по проекти, а също и реставрации на остарели машини и съоръжения, чрез които да им вдъхнем нов живот и да ги върнем в експлоатация. В голяма част от случаите, когато клиентът има стара машина или съоръжение със стабилна механична конструкция, ценово по-изгодно е чрез подновяване на част от автоматизацията и софтуера да се постигнат отлични резултати като качество и производителност, без да е необходимо закупуването на изцяло нова техника.

За периода от 2014 г. до сега, успяхме да изпълним множество проекти и да оставим доволни клиентите, които ни гласуваха доверие. С някои от тях сме реализирали по няколко проекта, което е показател за качеството на работа и отношението към клиента на нашия екип.


Как работим?

1. Запознаваме се подробно с информацията и изискванията на клиента за даден проект.

2. В случай на нужда предлагаме допълнителни идеи и решения от техническо естество с цел повишаване на качеството или постигане на по-добра продуктивност и цена.

3. Подписваме договор, в който са включени ясни срокове за всички етапи на изпълнение на проекта, обема на работа, както и ясно зададени неустойки в случай на неизпълнение.

4. Изпълняваме проекта стриктно, съгласно заданието на клиента и договора.

5. Извършваме пуск на оборудването в тясно сътрудничество с оператори от страна на клиента, технически персонал, технолози и други заинтересовани лица.

6. Извършваме обучение на горепосочения персонал за работа с новото оборудване.

7. Оставаме на разположение 24/7 по имейл и телефон в продължение на 12 месеца от датата на пуска, в случай на възникнали въпроси относно работата и поддръжката на оборудването.

8. Оставаме на разположение в продължение на целия гаранционен период за случаи на повреда в доставеното оборудване, като ремонтите или замяната се извършват в изключително кратки срокове, с цел минимизиране загубите от престой на клиента.Проекти


Автоматизация на система за подготовка на течни суровини.

Системата предлага абсолютно автоматизирано дозиране на необходимите суровини по зададена рецепта, миксирането им до постигане на необходимото за влагане в производството състояние, и дистрибуция до буферни танкове на двете производствени линии.


Автоматизация на система за дистрибуция на прахообразни продукти.

Системата предлага абсолютно автоматизирано разпределение и транспорт на продукцията на двете линии към зададени от оператор силози за готова продукция.

Цени

Цената за работа по проект е съобразена с изискванията на клиента за качество на използваните материали, заданието и сложността на изпълнение. Тя се формулира след получаване на подробно задание, оглед на обекта и консултации с клиента и се оферира преди сключването на договор за изработка или услуга.


Цена за абонаментен сервиз:

Месечната абонаментна вноска се определя от местоположението на обекта/обектите, броя на машините и съоръженията, които са включени в абонаментната поддръжка, броя на отделните обекти на клиента, сложността, текущото състояние и възрастта на оборудването. Цените започват от 330 лв./мес. за района на гр. София.

Адрес


Електросвят Плюс ЕООД
гр.София, 1618, ул.Гълъбова,№25

Email,WEB


mail@eplus.bg
office@eplus.bg
www.eplus.bg

Телефон


GSM: +359 988 360 600
GSM: +359 887 298 381